Guatemala Postal Codes

Search Guatemala Postal Codes, Pin Code or Zip Code of any location

16000 DEPTO DE ALTA VERAPAZ DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16001 COBAN DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16002 SANTA CRUZ VERAPAZ DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16003 SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16004 TACTIC DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16005 TAMAHU DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16006 TUCURU DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16007 PANZOS DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16008 SENAHU DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16009 SAN PEDRO CARCHA DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16010 SAN JUAN CHAMELCO DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16011 LANQUIN DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16012 CAHABON DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16013 CHISET DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16014 CHAHAL DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16015 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16016 LA TINTA (PANZOS) DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16017 TELEMAN (PANZOS) DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16018 PANCAJCHE (TUCURU) DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16019 SEBOL (FRAY BARTOLOME) DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16020 BOLONCO (FRAY BARTOLOME) DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16021 CAMPUR (SAN PEDRO CARCHA) DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16022 LAS CASAS DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16023 SALACUIN DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16024 EL ROSARIO DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16025 LAS CONCHAS DEPTO DE ALTA VERAPAZ
16026 RAXRUHA (CHISEC) DEPTO DE ALTA VERAPAZ
15000 DEPTO DE BAJA VERAPAZ DEPTO DE BAJA VERAPAZ
15001 SALAMA DEPTO DE BAJA VERAPAZ
15002 SAN MIGUEL CHICAJ DEPTO DE BAJA VERAPAZ
15003 RABINAL DEPTO DE BAJA VERAPAZ
15004 CUBULCO DEPTO DE BAJA VERAPAZ
15005 GRANADOS DEPTO DE BAJA VERAPAZ
15006 EL CHOL DEPTO DE BAJA VERAPAZ
15007 SAN JERONIMO DEPTO DE BAJA VERAPAZ
15008 PERULHA DEPTO DE BAJA VERAPAZ
15009 LOS AMATES (EL CHOL) DEPTO DE BAJA VERAPAZ
15010 LA CANOA (SALAMA) DEPTO DE BAJA VERAPAZ
15011 SALTAN (GRANADOS) DEPTO DE BAJA VERAPAZ
15012 SAN GABRIEL PANTZUY (SAN MIGUEL CHICAJ) DEPTO DE BAJA VERAPAZ
4000 DEPTO DE CHIMALTENANGO DEPTO DE CHIMALTENANGO
4001 CHIMALTENANGO DEPTO DE CHIMALTENANGO
4002 SAN JOSE POAQUIL DEPTO DE CHIMALTENANGO
4003 SAN MARTIN JILOTEPEQUE DEPTO DE CHIMALTENANGO
4004 COMALAPA DEPTO DE CHIMALTENANGO
4005 SANTA APOLONIA DEPTO DE CHIMALTENANGO
4006 TECPAN GUATEMALA DEPTO DE CHIMALTENANGO
4007 PATZUN DEPTO DE CHIMALTENANGO
4008 POCHUTA DEPTO DE CHIMALTENANGO
4009 PATZICIA DEPTO DE CHIMALTENANGO
4010 SANTA CRUZ BALANYA DEPTO DE CHIMALTENANGO
4011 ACATENANGO DEPTO DE CHIMALTENANGO
4012 YEPOCAPA DEPTO DE CHIMALTENANGO
4013 SAN ANDRES ITZAPA DEPTO DE CHIMALTENANGO
4014 PARRAMOS DEPTO DE CHIMALTENANGO
4015 ZARAGOZA DEPTO DE CHIMALTENANGO
4016 EL TEJAR DEPTO DE CHIMALTENANGO
20000 DEPTO DE CHIQUIMULA DEPTO DE CHIQUIMULA
20001 CHIQUIMULA DEPTO DE CHIQUIMULA
20002 SAN JOSE LA ARADA DEPTO DE CHIQUIMULA
20003 SAN JUAN ERMITA DEPTO DE CHIQUIMULA
20004 JOCOTAN DEPTO DE CHIQUIMULA
20005 CAMOTAN DEPTO DE CHIQUIMULA
20006 OLOPA DEPTO DE CHIQUIMULA
20007 ESQUIPULAS DEPTO DE CHIQUIMULA
20008 CONCEPCION LAS MINAS DEPTO DE CHIQUIMULA
20009 QUETZALTEPEQUE DEPTO DE CHIQUIMULA
20010 SAN JACINTO DEPTO DE CHIQUIMULA
20011 IPALA DEPTO DE CHIQUIMULA
20012 ANGUIATU (CONCEP. LAS MINAS ) DEPTO DE CHIQUIMULA
20013 EL AMATILLO (JOCOTAN) DEPTO DE CHIQUIMULA
20014 EL FLORIDO (CAMOTAN) DEPTO DE CHIQUIMULA
20015 SANTA ELENA (CHIQUIMULA) DEPTO DE CHIQUIMULA
20016 VALDO HONDO (CHIQUIMULA) DEPTO DE CHIQUIMULA
20017 SAN ESTEBAN (CHIQUIMULA) DEPTO DE CHIQUIMULA
20018 TIERRA COLORADA ( SAN JOSE LA ARADA) DEPTO DE CHIQUIMULA
20019 AGUA CALIENTE ( ESQUIPULAS) DEPTO DE CHIQUIMULA
20020 NUEVA ANGUIATU (CONCEP. LAS MINAS) DEPTO DE CHIQUIMULA
5000 DEPTO DE ESCUINTLA DEPTO DE ESCUINTLA
5001 ESCUINTLA DEPTO DE ESCUINTLA
5002 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEPTO DE ESCUINTLA
5003 LA DEMOCRACIA DEPTO DE ESCUINTLA
5004 SIQUINALA DEPTO DE ESCUINTLA
5005 MASAGUA DEPTO DE ESCUINTLA
5006 TIQUISATE DEPTO DE ESCUINTLA
5007 LA GOMERA DEPTO DE ESCUINTLA
5009 SAN JOSE DEPTO DE ESCUINTLA
5010 ITZAPA DEPTO DE ESCUINTLA
5011 PALIN DEPTO DE ESCUINTLA
5012 SAN VICENTE PACAYA DEPTO DE ESCUINTLA
5013 NUEVA CONCEPCION DEPTO DE ESCUINTLA
5014 OBERO (MASAGUA) DEPTO DE ESCUINTLA
5015 BRITO (GUANAGAZAPA) DEPTO DE ESCUINTLA
5016 SANTA ANA MIXTAN (NUEVA CONCEPCION) DEPTO DE ESCUINTLA
5017 EL NARANJO (MASAGUA) DEPTO DE ESCUINTLA
5018 SAN ANDRES OSUMA (ESCUINTLA) DEPTO DE ESCUINTLA
5019 CUYUTA (MASAGUA) DEPTO DE ESCUINTLA
5020 EL PORVENIR TICANLU (TIQUISATE) DEPTO DE ESCUINTLA
5021 SIPACATE (LA GOMERA) DEPTO DE ESCUINTLA
1001 ZONA 1 Ciudad de Guatemala
1002 ZONA 2 Ciudad de Guatemala
1003 ZONA 3 Ciudad de Guatemala
1004 ZONA 4 Ciudad de Guatemala
1005 ZONA 5 Ciudad de Guatemala
1006 ZONA 6 Ciudad de Guatemala
1007 ZONA 7 Ciudad de Guatemala
1008 ZONA 8 Ciudad de Guatemala
1009 ZONA 9 Ciudad de Guatemala
1010 ZONA 10 Ciudad de Guatemala
1011 ZONA 11 Ciudad de Guatemala
1012 ZONA 12 Ciudad de Guatemala
1013 ZONA 13 Ciudad de Guatemala
1014 ZONA 14 Ciudad de Guatemala
1015 ZONA 15 Ciudad de Guatemala
1016 ZONA 16 Ciudad de Guatemala
1017 ZONA 17 Ciudad de Guatemala
1018 ZONA 18 Ciudad de Guatemala
1019 ZONA 19 Ciudad de Guatemala
1021 ZONA 21 Ciudad de Guatemala
1051 SANTA CATARINA PINULA DEPTO DE GUATEMALA
1052 SAN JOSE PINULA DEPTO DE GUATEMALA
1053 SAN JOSE DEL GOLFO DEPTO DE GUATEMALA
1054 PALENCIA DEPTO DE GUATEMALA
1055 CHINAUTLA DEPTO DE GUATEMALA
1056 SAN PEDRO AYAMPUC DEPTO DE GUATEMALA
1057 MIXCO DEPTO DE GUATEMALA
1058 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPTO DE GUATEMALA
1059 SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEPTO DE GUATEMALA
1060 SAN RAYMUNDO DEPTO DE GUATEMALA
1061 CHUARRANCHO DEPTO DE GUATEMALA
1062 FRAIJANES DEPTO DE GUATEMALA
1063 AMATITLAN DEPTO DE GUATEMALA
1064 VILLA NUEVA DEPTO DE GUATEMALA
1065 VILLA CANALES DEPTO DE GUATEMALA
1066 PETAPA DEPTO DE GUATEMALA
1067 CANALITOS (ZONA 21) DEPTO DE GUATEMALA
1068 EL FISCAL (PALENCIA) DEPTO DE GUATEMALA
1069 BOCA DEL MONTE (VILLA CANALES) DEPTO DE GUATEMALA
1070 VUELTA GRANDE (SAN RAYMUNDO) DEPTO DE GUATEMALA
1071 TRAPICHE GRANDE (CHUARRANCHO) DEPTO DE GUATEMALA
1072 SANTA ELENA BARILLAS (VILLA CANALES) DEPTO DE GUATEMALA
1073 PUERTA PARADA (SANTA CATARINA PINULA) DEPTO DE GUATEMALA
2000 DEPTO DE EL PROGRESO DEPTO DE EL PROGRESO
2001 GUASTATOYA DEPTO DE EL PROGRESO
2002 MORAZAN DEPTO DE EL PROGRESO
2003 SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPTO DE EL PROGRESO
2004 SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN DEPTO DE EL PROGRESO
2005 EL JICARO DEPTO DE EL PROGRESO
2006 SANSARE DEPTO DE EL PROGRESO
2007 SANARATE DEPTO DE EL PROGRESO
2008 SAN ANTONIO LA PAZ DEPTO DE EL PROGRESO
2009 TULUMAJILLO (SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN) DEPTO DE EL PROGRESO
2010 ESTACION JALAPA (SANSARE) DEPTO DE EL PROGRESO
2011 TULUMAJE (SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN) DEPTO DE EL PROGRESO
2012 ESTANCIA DE LA VIRGEN (SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN) DEPTO DE EL PROGRESO
2013 PASO DE LOS JALAPAS (EL JICARO) DEPTO DE EL PROGRESO
2014 SANTA RITA (GUASTATOYA) DEPTO DE EL PROGRESO
2015 EL RANCHO ( SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN) DEPTO DE EL PROGRESO
13000 DEPTO DE HUEHUETENANGO DEPTO DE HUEHUETENANGO
13001 HUEHUETENANGO DEPTO DE HUEHUETENANGO
13002 CHIANTLA DEPTO DE HUEHUETENANGO
13003 MALACANCITO DEPTO DE HUEHUETENANGO
13004 CUILCO DEPTO DE HUEHUETENANGO
13005 NENTON DEPTO DE HUEHUETENANGO
13006 SAN PEDRO NECTA DEPTO DE HUEHUETENANGO
13007 JACALTENANGO DEPTO DE HUEHUETENANGO
13008 SOLOMA DEPTO DE HUEHUETENANGO
13009 IXTAHUATAN DEPTO DE HUEHUETENANGO
13010 SANTA BARBARA DEPTO DE HUEHUETENANGO
13011 LA LIBERTAD DEPTO DE HUEHUETENANGO
13012 LA DEMOCRACIA DEPTO DE HUEHUETENANGO
13013 SAN MIGUEL ACATAN DEPTO DE HUEHUETENANGO
13014 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA DEPTO DE HUEHUETENANGO
13015 TODOS SANTOS CUCHUMATAN DEPTO DE HUEHUETENANGO
13016 SAN JUAN ATITAN DEPTO DE HUEHUETENANGO
13017 SANTA EULALIA DEPTO DE HUEHUETENANGO
13018 SAN MATEO IXTATAN DEPTO DE HUEHUETENANGO
13019 COLOTENANGO DEPTO DE HUEHUETENANGO
13020 SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEPTO DE HUEHUETENANGO
13021 TECTITAN DEPTO DE HUEHUETENANGO
13022 CONCEPCION DEPTO DE HUEHUETENANGO
13023 SAN JUAN IXCOY DEPTO DE HUEHUETENANGO
13024 SAN ANTONIO HUISTA DEPTO DE HUEHUETENANGO
13025 SAN SEBASTIAN COSTAN DEPTO DE HUEHUETENANGO
13026 BARILLAS DEPTO DE HUEHUETENANGO
13027 AGUACATAN DEPTO DE HUEHUETENANGO
13028 SAN RAFAEL PETZAL DEPTO DE HUEHUETENANGO
13029 SAN GASPAR IXCHIL DEPTO DE HUEHUETENANGO
13030 SANTIAGO CHIMALTENANGO DEPTO DE HUEHUETENANGO
13031 SANTA ANA HUISTA DEPTO DE HUEHUETENANGO
13032 GRACIAS A DIOS (NENTON) DEPTO DE HUEHUETENANGO
13033 SAN LORENZO (HUEHUETENANGO) DEPTO DE HUEHUETENANGO
13034 SAN MARTIN CUCHUMATAN (TODOS SANTOS CUCHUMATAN) DEPTO DE HUEHUETENANGO
13035 SAN MARCOS HUISTA (JACALTENANGO) DEPTO DE HUEHUETENANGO
13036 PETATAN (CONCEPCION) DEPTO DE HUEHUETENANGO
13037 PAQUIX (CHIANTLA) DEPTO DE HUEHUETENANGO
13038 MICHICOY (SAN PEDRO NECTA) DEPTO DE HUEHUETENANGO
13039 SAN ANDRES HIUISTA (JACALTENANGO) DEPTO DE HUEHUETENANGO
13040 CHALUM (LA LIBERTAD) DEPTO DE HUEHUETENANGO
13041 LA MESILLA DEPTO DE HUEHUETENANGO
18000 DEPTO DE IZABAL DEPTO DE IZABAL
18001 PUERTO BARRIOS DEPTO DE IZABAL
18002 LIVINGSTON DEPTO DE IZABAL
18003 EL ESTOR DEPTO DE IZABAL
18004 MORALES DEPTO DE IZABAL
18005 LOS AMATES DEPTO DE IZABAL
18006 PLAYITAS (MORALES) DEPTO DE IZABAL
18007 EL RICO (LOS AMATES) DEPTO DE IZABAL
18008 CAYUGA (MORALES) DEPTO DE IZABAL
18009 QUIRIGUA (LOS AMATES) DEPTO DE IZABAL
18010 EL CINCHADO (PUERTO BARRIOS) DEPTO DE IZABAL
18011 LAS QUEBRADAS (MORALES) DEPTO DE IZABAL
18012 ENTRE RIOS (PUERTO BARRIOS) DEPTO DE IZABAL
18013 SANTO TOMAS DE CASTILLA (PUERTO BARRIOS) DEPTO DE IZABAL
18014 EL MITCHAL (MORALES) DEPTO DE IZABAL
18015 LAS VINAS (MORALES) DEPTO DE IZABAL
18016 EL REFUGIO (LOS AMATES) DEPTO DE IZABAL
18017 SANTA INES (LOS AMATES) DEPTO DE IZABAL
18018 TENEDORES (MORALES) DEPTO DE IZABAL
18019 SAN FELIPE (LIVINGSTON) DEPTO DE IZABAL
18020 BANANERA (MORALES) DEPTO DE IZABAL
18021 FRONTERAS (LIVINGSTON) DEPTO DE IZABAL
18022 MARISCOS (LOS AMATES) DEPTO DE IZABAL
18023 BUENOS AIRES (MORALES) DEPTO DE IZABAL
21000 DEPTO DE JALAPA DEPTO DE JALAPA
21001 JALAPA DEPTO DE JALAPA
21002 SAN PEDRO PINULA DEPTO DE JALAPA
21003 SAN LUIS JILOTEPEQUE DEPTO DE JALAPA
21004 SAN MANUEL CHAPARRON DEPTO DE JALAPA
21005 SAN CARLOS ALZATATE DEPTO DE JALAPA
21006 MONJAS DEPTO DE JALAPA
21007 MATATESCUINTLA DEPTO DE JALAPA
21008 LLANO GRANDE DEPTO DE JALAPA
22000 DEPTO DE JUTIAPA DEPTO DE JUTIAPA
22001 JUTIAPA DEPTO DE JUTIAPA
22002 EL PROGRESO DEPTO DE JUTIAPA
22003 SANTA CATARINA MITA DEPTO DE JUTIAPA
22004 AGUA BLANCA DEPTO DE JUTIAPA
22005 ASUNCION MITA DEPTO DE JUTIAPA
22006 YUPILTEPEQUE DEPTO DE JUTIAPA
22007 ATESCATEMPA DEPTO DE JUTIAPA
22008 JERES DEPTO DE JUTIAPA
22009 EL ADELANTO DEPTO DE JUTIAPA
22010 ZAPOTITLAN DEPTO DE JUTIAPA
22011 COMAPA DEPTO DE JUTIAPA
22012 JALPATAGUA DEPTO DE JUTIAPA
22013 CONGUANCO DEPTO DE JUTIAPA
22014 MOYUTA DEPTO DE JUTIAPA
22015 PASACO DEPTO DE JUTIAPA
22016 SAN JOSE ACATEMPA DEPTO DE JUTIAPA
22017 QUESADA DEPTO DE JUTIAPA
22018 CIUDAD PEDRO DE ALVARADO (MOYUTA) DEPTO DE JUTIAPA
22019 SAN CRSITOBAL FRONTERA (ATESCATEMPA) DEPTO DE JUTIAPA
22020 VALLE NUEVO JALPATAGUA DEPTO DE JUTIAPA
22021 RIO DE PAZ DEPTO DE JUTIAPA
22022 HORCONES (STA. CAT. MITA) DEPTO DE JUTIAPA
22023 EL OVEJERO (EL PROGRESO) DEPTO DE JUTIAPA
22024 CONTEPEQUE (ATESCATEMPA) DEPTO DE JUTIAPA
22025 LA ESMERALDA (JEREZ) DEPTO DE JUTIAPA
22026 HORCONES (ATESCATEMPA) DEPTO DE JUTIAPA
22027 TIUCAL (ASUNCION MITA) DEPTO DE JUTIAPA
17000 DEPTO DE PETEN DEPTO DE PETEN
17001 FLORES DEPTO DE PETEN
17002 SAN JOSE DEPTO DE PETEN
17003 SAN BENITO DEPTO DE PETEN
17004 SAN ANDRES DEPTO DE PETEN
17005 LA LIBERTAD DEPTO DE PETEN
17006 SAN FRANCISCO DEPTO DE PETEN
17007 SANTA ANA DEPTO DE PETEN
17008 DOLORES DEPTO DE PETEN
17009 SAN LUIS DEPTO DE PETEN
17010 SAYAXCHE DEPTO DE PETEN
17011 MELCHOR DE MENCOS DEPTO DE PETEN
17012 POPTUN DEPTO DE PETEN
17013 TIKAL (FLORES) DEPTO DE PETEN
17014 DOS LAGUNAS (FLORES) DEPTO DE PETEN
17015 SANTO TORIBIO (DOLORES) DEPTO DE PETEN
17016 PASO CABALLOS (SAN ANDRES) DEPTO DE PETEN
17017 UAXACTUN (FLORES) DEPTO DE PETEN
17018 CARMELITA (SAN ANDRES) DEPTO DE PETEN
17019 MACHAQUILA (DOLORES) DEPTO DE PETEN
17020 EL CHAL ( DOLORES ) DEPTO DE PETEN
17021 MACANCHE (DOLORES) DEPTO DE PETEN
17022 EL REMATE (FLORES) DEPTO DE PETEN
17023 LA FELICIDAD (SAYAXCHE) DEPTO DE PETEN
17024 EL NARANJO (LA LIBERTAD) DEPTO DE PETEN
17025 SACPUY (SAN ANDRES) DEPTO DE PETEN
17026 PAXCAMAN (FLORES) DEPTO DE PETEN
17027 LAS CRUCES (LA LIBERTAD) DEPTO DE PETEN
17028 SABANETA (DOLORES) DEPTO DE PETEN
17029 SANTA ELENA DEPTO DE PETEN
9000 DEPTO DE QUETZALTENANGO DEPTO DE QUETZALTENANGO
9001 QUETZALTENANGO DEPTO DE QUETZALTENANGO
9002 SALCAJA DEPTO DE QUETZALTENANGO
9003 OLINTEPEQUE DEPTO DE QUETZALTENANGO
9004 SAN CARLOS SIJA DEPTO DE QUETZALTENANGO
9005 SIBILIA DEPTO DE QUETZALTENANGO
9006 CABRICAN DEPTO DE QUETZALTENANGO
9007 CAJOLA DEPTO DE QUETZALTENANGO
9008 SAN MIGUEL SIQUINALA DEPTO DE QUETZALTENANGO
9009 OSTUNCALCO DEPTO DE QUETZALTENANGO
9010 SAN MATEO DEPTO DE QUETZALTENANGO
9011 CONCEPCION CHIQUIRICHAPA DEPTO DE QUETZALTENANGO
9012 SAN MARTIN SACATEPEQUEZ DEPTO DE QUETZALTENANGO
9013 ALMOLONGA DEPTO DE QUETZALTENANGO
9014 CANTEL DEPTO DE QUETZALTENANGO
9015 HUITAN DEPTO DE QUETZALTENANGO
9016 ZUNIL DEPTO DE QUETZALTENANGO
9017 COLOMBA DEPTO DE QUETZALTENANGO
9018 SAN FRANCISCO LA UNION DEPTO DE QUETZALTENANGO
9019 EL PALMAR DEPTO DE QUETZALTENANGO
9020 COATEPEQUE DEPTO DE QUETZALTENANGO
9021 GENOVA DEPTO DE QUETZALTENANGO
9022 FLORES COSTA CUCA DEPTO DE QUETZALTENANGO
9023 LA ESPERANZA DEPTO DE QUETZALTENANGO
9024 PALESTINA DE LOS ALTOS DEPTO DE QUETZALTENANGO
9025 SANTA MARIA DE JESUS (ZUNIL) DEPTO DE QUETZALTENANGO
9026 CHIQUIBAL (SAN CARLOS SIJA) DEPTO DE QUETZALTENANGO
9027 LAS PALMAS (COATEPEQUE) DEPTO DE QUETZALTENANGO
9028 CUICALBA (SIBILIA) DEPTO DE QUETZALTENANGO
9029 SAN JOSE CHIQUILAJA (QUETZALTENANGO) DEPTO DE QUETZALTENANGO
9030 EL EDEN (PALESTINA DE LOS ALTOS) DEPTO DE QUETZALTENANGO
9031 CHUATUJ (SAN CARLOS SIJA) DEPTO DE QUETZALTENANGO
9032 EL TAMBOR (EL PALMAR) DEPTO DE QUETZALTENANGO
9033 LAS MERCEDES (COLOMBA) DEPTO DE QUETZALTENANGO
9034 PALMIRA (COLOMBA) DEPTO DE QUETZALTENANGO
14000 DEPTO DEL QUICHE DEPTO DEL QUICHE
14001 SANTA CRUZ DEL QUICHE DEPTO DEL QUICHE
14002 QUICHE DEPTO DEL QUICHE
14003 CHINISQUE DEPTO DEL QUICHE
14004 ZACUALPA DEPTO DEL QUICHE
14005 CHAJUL DEPTO DEL QUICHE
14006 CHICHICASTENANGO DEPTO DEL QUICHE
14007 PATZITE DEPTO DEL QUICHE
14008 SAN ANTONIO ILOTENANGO DEPTO DEL QUICHE
14009 SAN PEDRO JOCOPILAS DEPTO DEL QUICHE
14010 CUNEN DEPTO DEL QUICHE
14011 SAN JUAN COTZAL DEPTO DEL QUICHE
14012 JOYABAJ DEPTO DEL QUICHE
14013 NEBAJ DEPTO DEL QUICHE
14014 SAN ANDRES SAJCABAJA DEPTO DEL QUICHE
14015 USPANTAN DEPTO DEL QUICHE
14016 SACAPULAS DEPTO DEL QUICHE
14017 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO DEPTO DEL QUICHE
14018 CANILLA DEPTO DEL QUICHE
14019 PLAYA GRANDE (IXCAN) DEPTO DEL QUICHE
14020 CHICAMAN DEPTO DEL QUICHE
14021 SANTA ROSA CHUJUYUB (SANTA CRUZ DEL QUICHE) DEPTO DEL QUICHE
14022 PACHALUM DEPTO DEL QUICHE
14023 CANTABAL DEPTO DEL QUICHE
14024 SAN JOSE LA 20 (USPANTAN-IXCAN) DEPTO DEL QUICHE
14025 XACBAL DEPTO DEL QUICHE
11000 DEPTO DE RETALHULEU DEPTO DE RETALHULEU
11001 RETALHULEU DEPTO DE RETALHULEU
11002 SAN SEBASTIAN DEPTO DE RETALHULEU
11003 SANTA CRUZ MULUA DEPTO DE RETALHULEU
11004 SAN MARTIN ZAPOTITLAN DEPTO DE RETALHULEU
11005 SAN FELIPE DEPTO DE RETALHULEU
11006 SAN ANDRES VILLA SECA DEPTO DE RETALHULEU
11007 CHAMPERICO DEPTO DE RETALHULEU
11008 NUEVO SAN CARLOS DEPTO DE RETALHULEU
11009 EL ASINTAL DEPTO DE RETALHULEU
11010 CABALLO BLANCO (RETALHULEU) DEPTO DE RETALHULEU
11011 CANDELARIA XOLHUITZ (NUEVO SAN CARLOS) DEPTO DE RETALHULEU
11012 SINAVBA (EL ASINTAL) DEPTO DE RETALHULEU
11013 EL XAB (EL ASINTAL) DEPTO DE RETALHULEU
11014 LA MAQUINA (SAN ANDRES VILLA SECA) DEPTO DE RETALHULEU
3000 DEPTO DE SACATEPEQUEZ DEPTO DE SACATEPEQUEZ
3001 ANTIGUA GUATEMALA DEPTO DE SACATEPEQUEZ
3002 JOCOTENANGO DEPTO DE SACATEPEQUEZ
3003 PASTORES DEPTO DE SACATEPEQUEZ
3004 SUMPANGO DEPTO DE SACATEPEQUEZ
3005 SANTO DOMINGO XENACOJ DEPTO DE SACATEPEQUEZ
3006 SANTIAGO SACATEPEQUEZ DEPTO DE SACATEPEQUEZ
3007 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DEPTO DE SACATEPEQUEZ
3008 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DEPTO DE SACATEPEQUEZ
3009 SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEPTO DE SACATEPEQUEZ
3010 MAGDALENA MILPAS ALTAS DEPTO DE SACATEPEQUEZ
3011 SANTA MARIA DE JESUS DEPTO DE SACATEPEQUEZ
3012 CIUDAD VIEJA DEPTO DE SACATEPEQUEZ
3013 SAN MIGUEL DUENAS DEPTO DE SACATEPEQUEZ
3014 ALOTENANGO DEPTO DE SACATEPEQUEZ
3015 SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES DEPTO DE SACATEPEQUEZ
3016 SANTA CATARINA BARAHONA DEPTO DE SACATEPEQUEZ
3017 SANTA MARIA CAUQUE (SANTIAGO SACATEPEQUEZ) DEPTO DE SACATEPEQUEZ
12000 DEPTO DE SAN MARCOS DEPTO DE SAN MARCOS
12001 SAN MARCOS DEPTO DE SAN MARCOS
12002 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPTO DE SAN MARCOS
12003 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ DEPTO DE SAN MARCOS
12004 COMITANCILLO DEPTO DE SAN MARCOS
12005 SAN MIGUEL IXTAGUACAN DEPTO DE SAN MARCOS
12006 CONCEPCION TUTUAPA DEPTO DE SAN MARCOS
12007 TACANA DEPTO DE SAN MARCOS
12008 SIBINAL DEPTO DE SAN MARCOS
12009 TAJUMULCO DEPTO DE SAN MARCOS
12010 TEJUTLA DEPTO DE SAN MARCOS
12011 SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA DEPTO DE SAN MARCOS
12012 NUEVO PROGRESO DEPTO DE SAN MARCOS
12013 EL TUMBADOR DEPTO DE SAN MARCOS
12014 EL RODEO DEPTO DE SAN MARCOS
12015 MALACATAN DEPTO DE SAN MARCOS
12016 CATARINA DEPTO DE SAN MARCOS
12017 TECUN UMAN DEPTO DE SAN MARCOS
12018 OCOS DEPTO DE SAN MARCOS
12019 SAN PABLO DEPTO DE SAN MARCOS
12020 EL QUETZAL DEPTO DE SAN MARCOS
12021 LA REFORMA DEPTO DE SAN MARCOS
12022 PAJAPITA DEPTO DE SAN MARCOS
12023 IXCHIGUAN DEPTO DE SAN MARCOS
12024 SAN JOSE OJETEPAN DEPTO DE SAN MARCOS
12025 SAN CRISTOBAL CUCHO DEPTO DE SAN MARCOS
12026 SIPACANA DEPTO DE SAN MARCOS
12027 ESQUIPULAS PALO GORDO DEPTO DE SAN MARCOS
12028 RIO BLANCO DEPTO DE SAN MARCOS
12029 SAN LORENZO DEPTO DE SAN MARCOS
12030 EL CARMEN (MALACATAN) DEPTO DE SAN MARCOS
12031 ZANJON SAN LORENZO (TECUN UMAN) DEPTO DE SAN MARCOS
12032 SAN JERONIMO (EL TUMBADOR) DEPTO DE SAN MARCOS
12033 SERCHIL ( SAN MARCOS) DEPTO DE SAN MARCOS
12034 LA DEMOCRACIA (EL TUMBADOR) DEPTO DE SAN MARCOS
12035 SAN FRANCISCO ( EL RODEO) DEPTO DE SAN MARCOS
12036 EL AMPARO (EL TUMBADOR) DEPTO DE SAN MARCOS
12037 SAN SEBASTIAN (SAN MARCOS) DEPTO DE SAN MARCOS
12038 LOS LIMINES (OCOS) DEPTO DE SAN MARCOS
12039 LA BLANCA (OCOS) DEPTO DE SAN MARCOS
12040 EL CIELO (EL TUMBADOR) DEPTO DE SAN MARCOS
12041 SAN JOSE IXTAL (NUEVO PROGRESO) DEPTO DE SAN MARCOS
12042 PLATANARES (OCOS) DEPTO DE SAN MARCOS
12043 LAS DELICIAS (EL TUMBADOR) DEPTO DE SAN MARCOS
12044 CALAPTE (IXCHIGUAN) DEPTO DE SAN MARCOS
12045 TOCAHE(SAN PABLO) DEPTO DE SAN MARCOS
12046 LA CONQUISTA (NUEVO PROGRESO) DEPTO DE SAN MARCOS
12047 CHAMPOLLAP (SAN PEDRO SACATEPEQUEZ) DEPTO DE SAN MARCOS
12048 PIEDRA GRANDE (SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPTO DE SAN MARCOS
12049 SANTA LUCIA IXCAMAL (SAN MARCOS) DEPTO DE SAN MARCOS
12050 EL SITIO (CATARINA ) DEPTO DE SAN MARCOS
6000 DEPTO DE SANTA ROSA DEPTO DE SANTA ROSA
6001 CUILAPA DEPTO DE SANTA ROSA
6002 BARBERENA DEPTO DE SANTA ROSA
6003 SANTA ROSA DE LIMA DEPTO DE SANTA ROSA
6004 CASILLAS DEPTO DE SANTA ROSA
6005 SAN RAFAEL LAS FLORES DEPTO DE SANTA ROSA
6006 ORATORIO DEPTO DE SANTA ROSA
6007 SAN JUAN TECUACO DEPTO DE SANTA ROSA
6008 CHIQUIMULILLA DEPTO DE SANTA ROSA
6009 TAXISCO DEPTO DE SANTA ROSA
6010 SANTA MARIA IXHUATAN DEPTO DE SANTA ROSA
6011 GUAZACAPAN DEPTO DE SANTA ROSA
6012 SANTA CRUZ NARANJO DEPTO DE SANTA ROSA
6013 PUEBLO NUEVO VINAS DEPTO DE SANTA ROSA
6014 NUEVA SANTA ROSA DEPTO DE SANTA ROSA
6015 EL AHUMADO (CHIQUIMULILLA) DEPTO DE SANTA ROSA
6016 LOS CERRITOS (CHIQUIMULILLA) DEPTO DE SANTA ROSA
6017 CASAS VIEJAS (CHIQUIMULILLA) DEPTO DE SANTA ROSA
6018 AYARZA (CASILLAS) DEPTO DE SANTA ROSA
6019 EL MOLINO (CUILAPA) DEPTO DE SANTA ROSA
6020 NANCINTA (CHIQUIMULILLA) DEPTO DE SANTA ROSA
6021 SAN MIGUEL AROCHE (CHIQUIMULILLA) DEPTO DE SANTA ROSA
6022 LOS ESCLAVOS (CUILAPA) DEPTO DE SANTA ROSA
6023 EL SERINAL (BARBERENA) DEPTO DE SANTA ROSA
6024 MONTERICO (TAXISCO) DEPTO DE SANTA ROSA
6025 SAN JUAN DE ARANA (CUILAPA) DEPTO DE SANTA ROSA
6026 EL RINCONCITO (SANTA ROSA DE LIMA) DEPTO DE SANTA ROSA
6027 CERRO GORDO (SANTA ROSA DE LIMA) DEPTO DE SANTA ROSA
7000 DEPTO DE SOLOLA DEPTO DE SOLOLA
7001 SOLOLA DEPTO DE SOLOLA
7002 SAN JOSE CHACAYA DEPTO DE SOLOLA
7003 SANTA MARIA VISITACION DEPTO DE SOLOLA
7004 SANTA LUCIA UTATLAN DEPTO DE SOLOLA
7005 NAHUALA DEPTO DE SOLOLA
7006 SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEPTO DE SOLOLA
7007 SANTA CLARA LA LAGUNA DEPTO DE SOLOLA
7008 CONCEPCION DEPTO DE SOLOLA
7009 SAN ANDRES SEMETATABAJ DEPTO DE SOLOLA
7010 PANAJACHEL DEPTO DE SOLOLA
7011 SANTA CATARINA PALOPO DEPTO DE SOLOLA
7012 SAN ANTONIO PALOPO DEPTO DE SOLOLA
7013 SAN LUCAS TOLIMAN DEPTO DE SOLOLA
7014 SANTA CRUZ LA LAGUNA DEPTO DE SOLOLA
7015 SAN PABLO LA LAGUNA DEPTO DE SOLOLA
7016 SAN MARCOS LA LAGUNA DEPTO DE SOLOLA
7017 SAN JUAN LA LAGUNA DEPTO DE SOLOLA
7018 SAN PEDRO LA LAGUNA DEPTO DE SOLOLA
7019 SANTIAGO ATITLAN DEPTO DE SOLOLA
7020 LOS ENCUENTROS SOLOLA DEPTO DE SOLOLA
7021 GODINEZ (SAN ANDRES SEMETABAJ) DEPTO DE SOLOLA
7022 AGUA ESCONDIDA ( SAN ANTONIO PALOPO) DEPTO DE SOLOLA
7023 ARGUETA (SOLOLA) DEPTO DE SOLOLA
7024 PIXABAJ (SOLOLA) DEPTO DE SOLOLA
10000 DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10001 MAZATENANGO DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10002 CUYOTENANGO DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10003 SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10004 SAN BERNARDINO DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10005 SAN JOSE EL IDOLO DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10006 SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10007 SAN LORENZO DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10008 SAMAYAO DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10009 SAN PABLO JOCOPILAS DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10010 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10011 SAN MIGUEL PANAN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10012 SAN GABRIEL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10013 CHICACAO DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10014 PATULUL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10015 SANTA BARBARA DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10016 SAN JUAN BAUTISTA DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10017 SANTO TOMAS LA UNION DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10018 ZUNULITO DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10019 PUEBLO NUEVO DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10020 RIO BRAVO DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10021 COCALES (PATULUL) DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10022 CHOCOLA (SAN PABLO JOCOPILAS) DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10023 TAHUEXCO (MAZATENANGO) DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10024 GUATALON (RIO BRAVO) DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10025 PALO GORDO (SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ) DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10026 SAN RAFAEL PANAN (SANTA BARBARA) DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10027 BRACITOS (MAZATENANGO) DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10028 BOLIVIA (SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ) DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10029 MONTERREY (SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ) DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
10030 LA MAQUINA (CUYOTENANGO) DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ
8000 DEPTO DE TOTONICAPAN DEPTO DE TOTONICAPAN
8001 TOTONICAPAN DEPTO DE TOTONICAPAN
8002 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN DEPTO DE TOTONICAPAN
8003 SAN FRANCISCO EL ALTO DEPTO DE TOTONICAPAN
8004 SAN ANDRES XECUL DEPTO DE TOTONICAPAN
8005 MOMOSTENANGO DEPTO DE TOTONICAPAN
8006 SANTA MARIA CHIQUIMULA DEPTO DE TOTONICAPAN
8007 SANTA LUCIA LA REFORMA DEPTO DE TOTONICAPAN
8008 SAN BARTOLO DEPTO DE TOTONICAPAN
19000 DEPTO DE ZACAPA DEPTO DE ZACAPA
19001 ZACAPA DEPTO DE ZACAPA
19002 ESTANZUELA DEPTO DE ZACAPA
19003 RIO HONDO DEPTO DE ZACAPA
19004 GUALAN DEPTO DE ZACAPA
19005 TECULUTAN DEPTO DE ZACAPA
19006 USUMATLAN DEPTO DE ZACAPA
19007 CABANAS DEPTO DE ZACAPA
19008 SAN DIEGO DEPTO DE ZACAPA
19009 LA UNION DEPTO DE ZACAPA
19010 HUITE DEPTO DE ZACAPA
19011 LA REFORMA (HUITE) DEPTO DE ZACAPA
19012 SAN JOSE (TECULUTAN) DEPTO DE ZACAPA
19013 SAN JORGE (ZACAPA) DEPTO DE ZACAPA
19014 SANTA ROSALIA (ZACAPA) DEPTO DE ZACAPA
19015 SANTA LUCIA (ZACAPA) DEPTO DE ZACAPA
19016 LA FRAGUA (ZACAPA) DEPTO DE ZACAPA
19017 SAN PABLO (ZACAPA) DEPTO DE ZACAPA
19018 SAN VICENTE DEPTO DE ZACAPA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *